TheGrue

POZIV korisnicima Proračuna Grada Šibenika na dostavljanje polugodišnjeg financijskog i programskog izvješća

10.07.2016.

Korisnik je dužan Zajednici na obrascu PROR-POT podnijeti polugodišnje i godišnje financijsko izvješće o namjenski utrošenim sredstvima i programsko izvješće o realiziranim aktivnostima. Polugodišnje  izvješće Korisnik je dužan podnijeti do 31. srpnja tekuće godine, a godišnje izvješće najkasnije do 30. ožujka naredne godine. Kao prilog izvješću Korisnik je dužan dostaviti i presliku svih računa, izvoda, ugovora ili drugih dokumenata na temelju kojih su sredstva utrošena. Obrazac PROR-POT može se preuzeti na web stranici Zajednice: www.zsgs.hr