TheGrue

Održana redovna sjednica Skupštine Zajednice spotova Grada Šibenika

31.01.2018.

U utorak u 18:00 sati u dvorani za sastanke u domu Zajednice sportova Grada Šibenika na adresi Miminac 15 održana je redovna sjednica Skupštine Zajednice sportova. Na sjednici je prisustvovalo 41 od ukupno 58 članova Skupštine što je bilo i više nego dovoljno za pravovaljan odlučivanje i donošenje odluka.

Predsjednik Zajednice Joško Jurić odmah na početku sjednice predložio je Komisiju za verifikaciju mandata u sastavu Bojan Cinotti – predsjednik, Gordan Periša – član, Josip Bašić – član što je jednoglasno izglasano. Potom je predsjednik Zajednice predložio radno predsjedništvo u sastavu Joško Jurić, Dražen Crnogaća i Nikola Mihaljević što je također jednoglasno prihvaćeno. Na koncu je predsjednik za zapisničara predložio Hellien Čoko, a za dva ovjerovitelja Zapisnika Antonija Svirčića i Josipa Milakovića što je jednoglasno prihvaćeno. Kao uvod u sjednicu predsjednik Joško Jurić predložio je izmjenu dnevnog reda točke 5. i 6. što je jednoglasno prihvaćeno.

Dnevni red sjednice Skupštine bio je sljedeći:

  1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne redovne sjednice Skupštine Zajednice sportova Grada Šibenika održane 25. srpnja 2017. godine;
  2. Izvješće o financijskom poslovanju po Završnom računu Zajednice sportova Grada Šibenika za 2017. godinu;
  3. Plan i program rada  Zajednice sportova Grada Šibenika za 2018. godinu;
  4. Financijski plan Zajednice sportova Grada Šibenika za 2018. godinu;
  5. Prijem i isključenje iz članstva Zajednice sportova Grada Šibenika;
  6. Izmjena i dopuna članka 18. i 19. Statuta Zajednice sportova Grada Šibenika;
  7. Prijedlog Pravilnika o izračunu vrijednosti i razvrstavanju sportova u Gradu Šibeniku.

 

Sve točke dnevnog reda prihvaćene su jednoglasno osim točke 6. Izmjena i dopuna članaka 18. i 19. Statuta Zajednice sportova Grada Šibenika gdje je član Skupštine gosp. Rikard Marenci bio jedini protiv. Pod točkom  Prijem i isključenje iz članstva Zajednice sportova predloženo je da se KK „JOLLY JBS“ isključi iz članstva Zajednice s obzirom da klub od srpnja 2017. godine nema nikakvu sportsku aktivnost sukladnu svom Statutu i ciljevima. Za prijem u Zajednicu predložene su sportske udruge Klub jedrenja na dasci „Jadrija“, Karate klub „Šibenik 1066“ i Stanica planinarskih vodiča „Šibenik“, a sve udruge zadovoljavaju kriterije prijema. Prijedlozi za isključenje i prijem su jednoglasno prihvaćeni. Pod točkom Prijedlog Pravilnika o izračunu vrijednosti i razvrstavanju sportova u Gradu Šibeniku posvetilo se najviše vremena. Radi se o aktu kojim će se ubuduće Izvršni odbor Zajednice voditi prilikom raspodjele financijskih sredstava klubovima prema „Programu javnih potreba u sportu Grada Šibenika“. Nakon što je Tajnik Zajednice Dario Kulušić u kratkim crtama opisao što nam Pravilnik donosi u budućnosti i nakon rasprave u vidu nekoliko komentara članova Skupštine Zajednice Pravilnik je jednoglasno usvojen.

Sjednica Skupštine završila je u 19:30 sati.