TheGrue

NAJAVA | Redovna sjednica Skupštine Zajednice sportova (05.03.2019.)

05.02.2019.

Temeljem članka 32. Statuta Zajednice sportova Grada Šibenika redovna sjednica Skupštine Zajednice sportova održati će se 05. ožujka 2019. godine (utorak) u 18:00 sati u Gradskoj knjižnici "Juraj Šižgorić".

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Izborne sjednice Skupštine Zajednice sportova Grada Šibenika održane 27. veljače 2018. godine;
  2. Izvješće predsjednika Zajednice sportova Grada Šibenika o radu u 2018. godini;
  3. Izvješće o financijskom poslovanju po Završnom računu Zajednice sportova Grada Šibenika za 2018. godinu;
  4. Plan i program rada  Zajednice sportova Grada Šibenika za 2019. godinu;
  5. Financijski plan Zajednice sportova Grada Šibenika za 2019. godinu;
  6. Razno – tekuća problematika.

Klikom na sljedeće  linkove možete preuzeti materijale iz dnevnog reda:

Poziv na redovnu sjednicu Skupštine zakazanu 05.03.2019.
Evidencijski listić
Punomoć za zastupanje
Zapisnik Izborne Skupštine održane 27.02.2018.
Plan i program rada za 2019. godinu 
Financijski plan za 2019. godinu
Završni račun o financijskom poslovanju za 2018. godinu